ورود به پنل کاربری

ورود

کلاس تحلیل آزمون شیمی

جلسات رفع اشکال و تحلیل آزمون های ماهانه ( گزینه 2 و کانون ) ، شنبه های  بعد از هر آزمون  برگزار می گردد .

ساعت تشکیل : 15 تا 16:30 ویژه پایه های یازدهم تجربی و ریاضی

16:45 تا 18:15 ویژه پایه های دهم تجربی و ریاضی

با حضور استاد احمدی


تاریخ انتشار: 1398/08/29


شکیبا باشید...